Mantrameditation och gongavslappning

Varje yogapass innehåller en mantrameditation, eller sångmeditation, till levande musik och avslappning med hjälp av gong (gong-gong). Med både mantra och gong vibrerar vi våra medvetanden och samtidigt universum, universum sägs då enligt yogafilosofin vibrera tillbaka till oss rensa vår väg från blockeringar på alla plan.

Mantra- och sångmeditation

Sångmeditationer syftar till att tillsammans skapa en s.k. ljudström, snarare än sång i vanlig mening. Lika viktigt som att själv ljuda är att lyssna, lyssna på vår egen röst och lyssna på rösterna runt omkring och hur de blandas och samverkar.

Yogi Bhajan säger om mantra:

Mantra är den kreativa projektion av sinnet genom ljud. Man = sinne (mind), Trang = våg (wave) eller projektion. Vetenskapen om mantran är baserad på kunskapen om att ljud är en form av energi som har struktur, kraft och en tydlig förutsägbar effekt på chakrana och det mänskliga psyket.

Det är som en ocean med dess vågor. Mantra är inte något nonsens du gör några minuter, det är det mest kraftfulla du kan göra, om du gör det i rätt kombination. En kombination är t ex med "mudra". Och att då använda mantrat skapar en "kriya". Mantra är dock bara en mental våg. Sinnet styrs av mantrat och dess vågor blir i sin tur kontrollerade och riktade. Mantran har den kapaciteten. När väl sinnet är riktat och då också energien med kraften av en blixt är redo - då är du redo för livet.

Vi får ibland frågor om de mantran som används är på svenska eller engelska eller är positiva affirmationer. Det är inte så mantran är tänkta att användas (och tyvärr hör också vi ibland talas om klasser där mantrana används så), och på våra klasser är mantran på språket Gurmukh och de har ingen exakt betydelse.

Mantran under klasserna

Mantrameditationen varierar och vi försöker uppdatera startsidan med det aktuella mantrat. Här följer mantran som används i varje klass.

För intoning och för att starta klassen:

Ong Namo Guru Dev Namo (3 gånger)
För uttoning och för att avsluta klassen:
Sat Nam (3 gånger)
I mån av tid ljuds också kundaliniyogans avslutningsvers innan uttoningen:

May the longtime sun shine upon you
All love surround you
And the pure light within you
Guide your way on

(3 gånger. Sista gången sjungs "Guide your way on" 3 gånger)

Avlappning/healing med gong (gong-gong)

Varje pass inkluderar djupavslappning till gonggong så kallat gongbad. Det handlar om de helande ljudvågorna från en gong-gong. (Eftersom de mesta av litteratur om kundalini yoga är på engelska så han det blivit kutym att använda det engelska ordet "gong".) Vi översvallas av gongens energier i ett s.k. gong-bad i samband med avslappningen i slutet av yogapasset.

I Yoga journal mar/apr 2000 stod följande om gong och yoga:

Gongen är lika gammal som yogan självt. Uppkommen för 5000 år sedan i Kina så användes dess ursprungliga och fundamentala ljud som en styrke­demonstration mot onda krafter. Det låg sen nära till hands att upptäcka att gongens behagliga och tilltalande resonans kunde utnyttjas i bön, meditation och ritualer för att motverka negativa energier och föra oss i balans. Dagens gong är ett sofistikerat slag­verks­instrument som används som en vibrationens medicin i ljud­terapi, Kundalini- och Hatha yoga. […] "Gongens ljud är renande, en inre resa, en komplex ursprunglig vågenergi som speglar skapande, erfarenhet och själen. (Ed Mann)" Gong fördjupar lyssnaren i ett "bad" av lugnande ljudströmmar, varsamt vägledande sinnet till meditation. […] Om ljudet av en gong känns bra, är det för att det är bra för dig. Valerie V. Hunt, Ed.D, professor emeritus (Department of Physiological Sciences at UCLA), bekräftar gongens läkande krafter: "Full-spektrums-frekvenser av ljus och ljud höjer vibrationen och medvetandet i människan. Ljud från klockor och gongar är särskilt effektiva eftersom deras resonans och kontinuerliga toner skapar det mest förfinade ljudfältet.
(Av Kathy Wyer.
Övers. och copyright för övers. Janne.)

Att använda gong (gong-gong) för meditation och avslappning

Ljudet av gongen skapar djup avslappning, frigör oss från strömmen av tankar i vårt sinne och det stimulerar körtelsystemet till en högre funktionsnivå. Yogi Bhajan ombads förklara effekterna av gong-meditation och hur man använder den:

"Gong är mycket enkel. Det är ett intervibratoriskt system. Det är ljudet av kreativiteten självt. Den som spelar gong spelar på universum. Gong är inte en ordinär sak att spela. Ur den kom all musik, alla ljud och alla ord. Ljudet av gongen är kärnan i Ordet. Gongen är inte ett musikinstrument eller en trumma. Gongen är en vacker, förstärkt vibration. Det är som en mängd av strängar, som om du spelade på en miljon strängar. Det gong är det enda verktyget med vilket du kan producera denna kombination av rymd-vibrationer."
Emotionell Transformation under gongmeditation

Gongen påverkar kroppen och dess meridianer. Det frigör blockeringar, minskar spänningar och stimulerar cirkulationen. Resultatet är en omorganisation av den emotionella energi och de känslor som är bundna i kroppens struktur.

Innan en lång och djup gongmeditation, påminn dig själv att slappa av i muskulatur och att tillåta ljudet av gongen att tränga in i kroppen och guida sinnet. Om man spänner musklerna och försöka bekämpa den naturliga förändringsprocessen kan man känna sig trött eller irriterad av gongens starka pulsationer. Under eller efter en gongmeditation kan man börja gråta, känna sig viktlös, eller skratta okontrollerat. Men oroa dig inte, frigörandet av känslor är en normal process i gongmeditationen. Man kan då spela mantramusik, dricka lite vatten och prata med meditationsläraren. Gong förändrar de blockerade känslor genom att klippa tankarna som upprätthåller och återskapar dessa känslor. Beroende på person och tillfälle kan detta t ex vara skrämmande, upphetsande, spännande eller förtjusande.

Bloggat om Janne Spetz yoga och gong:

Dagens pepp